O Zbornici

Osnovni podatki Zbornice upraviteljev Slovenije

Polno ime: Zbornica upraviteljev Slovenije, Ljubljana
Kratko ime: Zbornica upraviteljev Slovenije
Naslov: Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
Matična številka: 2407035000
Davčna številka: 85997919
Telefon: 08/384 32 96
Telefaks: 08/ 384 32 97
E-pošta: info@zbornica-upraviteljev.si
Transakcijski račun: SI56 2900 0005 1039 220 odprt pri UNICREDIT BANKI d.d.
Zastopniki: Marko Zaman
Glavna dejavnost: 94.110 (Dej. poslovnih in delodajalskih združenj)
Registrirane dejavnosti: 94.110 (Dej. poslovnih in delodajalskih združenj)
Datum vpisa pri registrskem organu: 18.11.2010
       
PREDSEDNIK ZBORNICE UPRAVITELJEV SLOVENIJE

Marko Zaman info@op-zaman.si

GENERALNI SEKRETAR ZBORNICE UPRAVITELJEV SLOVENIJE

Robert Razboršek info@zbornica-upraviteljev.si

UPRAVNI ODBOR ZBORNICE UPRAVITELJEV SLOVENIJE  
Marko Zaman info@op-zaman.si
Miha Mušič miha.music@palmar.si
Alenka Gril alenka.gril@galbi.si
Alja Markovič Čas odvetnica@markovic-cas.si
Nasta Korbun nasta.korbun@amis.net
Olga Tanko olga.tanko@tanko-op.si
Dušan Marin info@volja21.si
SimonPrelogar simon.prelogar@bdo.si
Zlatko Vili Hohnjec zlatko.hohnjec@siol.net
Tomaž Kos tomaz.kos@siol.net
Aleksander Šimon aleksander.simon@siol.net                                                                                                                                                                                                                                    

NADZORNI ODBOR ZBORNICE UPRAVITELJEV SLOVENIJE

Miran Kos miran.kos@op-kos.si
Marina Marinc Pilej marina.pilej@3mdoo.si
Tanja Praprotnik praprotnik.tanja@gmail.com

ČLAN IN NAMESTNIK ČLANA DISCIPLINSKE KOMISIJE PRVE STOPNJE ZBORNICE UPRAVITELJEV SLOVENIJE

Predsednica Disciplinske komisije I. stopnje:
Daniela Ružič - okrožna sodnica svetnica, Okrožno sodišče v Mariboru

Namestnica predsednice Disciplinske komisije I. stopnje:

Saša Renko - sekretarka, Ministrstvo za pravosodje

Prva članica Disciplinske komisije I. stopnje:

Helena Kobal - pooblaščena revizorka

Namestnik članice Disciplinske Komisije I. stopnje:

Niko Salamunić - pooblaščeni revizor

Drugi član Disciplinske komisije I. stopnje

upravitelj, Peter Zorič

Namestnica člana Disciplinske komisije I. stopnje Petra Zoriča
upraviteljica Vera Zavrl

ČLAN IN NAMESTNIK ČLANA DISCIPLINSKE KOMISIJE DRUGE STOPNJE ZBORNICE UPRAVITELJEV SLOVENIJE

Predsednica Disciplinske komisije II. stopnje:

Mateja Levstek - višja sodnica, Višje sodišče v Ljubljani

Namestnica predsednice Disciplinske komisije II. stopnje:

Nada Mitrović - višja sodnica -svetnica, Višje sodišče v Ljubljani

Prvi član Disciplinske komisije II. stopnje:

mag. Mitja Skitek - pooblaščeni revizor

Namestnik člana Disciplinske komisije II. stopnje mag. Mitja Skitka

Benjamin Fekonja - namestnik člana

Drugi član Disciplinske komisije II. stopnje:

upravitelj, odvetnik Veljko Jan
Namestnica člana Disciplinske komisije II. stopnje Veljka Jana
upraviteljica Ermina Bajuk
    
KOMISIJA ZA NADZOR NAD DELOM UPRAVITELJEV ZBORNICE SLOVENIJE
Skladno s sklepom sprejetim na 7. skupščini ZUS se za člane komisije za nadzor nad delom upraviteljev imenujejo vsi upravitelji, ki opravljajo funkcijo upravitelja več kot 5 let in ki hkrati niso člani drugih organov zbornice.